,תקנון וביטולים

,תקנון וביטולים

 
תקנון ומדיניות האתר "נגה אירוח כפרי" עוסק מורשה 55765666
מושב מעלה גמלא, רמת הגולן 1294900
 
על מנת שנוכל להעניק חווית אירוח נעימה לכלל אורחינו אנו מקפידים על הכללים הבאים :
שעת קבלת הבקתות 15:00
שעת עזיבה – ימים א' – ה' עד 11:00, שבת (בתיאום מראש) עד 16:00
אמצעי תשלום – מזומן, צקים או אשראי (עד שלושה תשלומים ללא ריבית)
תינוק הוא מי שגילו פחות משלוש שנים, מעל גיל זה חובת תשלום לכולם.
מבוגר הוא מי שגילו מעל 18 שנים
בסופי שבוע חגים וחופשים מינימום 2 לילות, אלא אם כן נקבע אחרת
אין להביא חיות מחמד !
העישון בבקתות אסור
סידרנו עבורכם פינות מנגל מיוחדות , עשיית מנגל אפשרית אך ורק בפינות אלה.
אין מציל בבריכה ועל כן הכניסה לבריכה אסורה מתחת לגיל 18 ללא לווי מבוגר.
הבריכה הינה בריכה טיפולית ולכן השימוש בה לאורחים הינו בשעות הבאות:
ימים א-ד 13:00-15:00 20:30-22:30
יום ה' 13:00-15:00 18:30-22:30
יום שישי 11:00-22:30
שבת 08:30-16:00
חגים וחופשות בית הספר דומה לשבת (לברר מראש)
אנו שומרים לעצמינו את הזכות לשינוי בשעות הבריכה לאורחים בהתאם ללוח הטיפולים
מגבות מחכות לכם בבריכת השחייה, מומלץ לא להוציא מגבות מהבקתות.
על מנת לאפשר מנוחה ובילוי לכלל אורחינו ושכנינו נהוגות אצלנו שעות שקט: אין להשמיע מוזיקה או להרעיש מחוץ לבקתות בין השעות 13:00-17:00 ואחרי השעה 22:00
מסביב לאתר האירוח שלנו שכנים ושטחים חקלאיים. כל הרכוש שבתוכם או בסביבתם, בחצרות ובמדשאות כולל עצי הפרי הינו רכוש פרטי ואסור בשימוש אורחי הבקתות.
האירוח הכפרי וכל שירותיו הנלווים מיועדים לאורחי האירוח בלבד, אין להזמין אורחים ללא תיאום מראש. השימוש בבריכה לאורחים שאושרו יהיה בתוספת 50 ₪ לאדם.
"נגה אירוח כפרי" תהא רשאית להפסיק את השהייה באתר לאורח שלא יעמוד בדרישות תקנון זה ו/או חלקן וזאת ללא מתן פיצוי כלשהו לאורח.
"נגה אירוח כפרי" רשאית לשנות את תקנון האתר מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש למשתמש. "נגה אירוח כפרי" תפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם תהיה מועד פרסומם.
אין "נגה אירוח כפרי" אחראי על שמירת רכושכם בעת שהותכם בו, אנא שימרו עליו.
השירותים הבאים בלבד כלולים באירוח:
לינה , שימוש בבריכת השחייה המחוממת בסאונה ובג'קוזי בשעות שפורסמו.
רישום הזמנה מקוונת
 
1. אמצעי הרכישה: הליך הרכישה באמצעות האתר יבוצע באמצעות כרטיס אשראי.
2. בעת ביצוע רכישת השירותים באמצעות האתר וביצוע ההזמנה כמפורט להלן, יידרש המשתמש להזין במערכת פרטים אישיים (להלן - "פרטי הרכישה"). בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בכל שירות שיוזמן דרך האתר. "נגה אירוח כפרי" לא תישא באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא יקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
3. הקשת פרטי רכישה כוזבים הינם עבירה פלילית ויינקטו כנגד מקישי פרטים כוזבים צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
4. "נגה אירוח כפרי" תמנע ככל האפשר ממסירת פרטיו האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים, אלא אם כן היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצע המשתמש באתר "נגה אירוח כפרי". במקרה זה רשאית "נגה אירוח כפרי". למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מהמשתמש או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שעם הזנת פרטי הרכישה הוא ייכלל במאגר המידע של "נגה אירוח כפרי". והיא תהא רשאית להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה למשתמש באתר וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכן כל אמצעי תקשורת אחר והתאמת האתר לצרכיו והעדפותיו האישיות. "נגה אירוח כפרי" לא תעביר לגורמים נוספים, מלבד האמור בסעיף 4.5 לעיל, מידע שעלול לזהות את המשתמש באופן אישי, מבלי לקבל את אישור המשתמש לכך מראש ובכתב.
6. הזמנה תתבצע באתר באמצעות כרטיס האשראי. לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי תשלח אל כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש הודעה על אישור קליטת ההזמנה. הודעה זו יש להדפיס ולהביא למשרד "נגה אירוח כפרי", לשם אישור על ביצוע ההזמנה.
למען הסר ספק, ביצוע הזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד ואישורה יתבצע לאחר שנציג "נגה אירוח כפרי" חזר למשתמש ואישר את הזמנתו, ללא אישור אין ההזמנה מחייבת את "נגה אירוח כפרי"
7. המחירים הנקובים באתר הם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 
8. "נגה אירוח כפרי" רשאי לשנות בכל עת את תנאי קבלת ההזמנות ומחירי הלינות אך הזמנה שכבר בוצעה ואושרה יכובד מחירה.
9.ביטול עסקה :
התנאים הרשומים מטה מעוגנים בדיני הגנת הצרכן ואלו התנאים שנפעל על פיהם, במידה וחס וחלילה תרצה/י לבטל הזמנתך.
הזכות לבטל : אם מכל טעם שהוא, תהא מעוניין לבטל את ההזמנה, תוכל לעשות כן בתוך 14 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה או מיום קבלת מסמך גלוי (לפי המאוחר מביניהם), ובלבד שהביטול ייעשה יותר מ-7 ימי עסקים קודם למועד מימוש ההזמנה.
גביית דמי ביטול : בכרטיס אשראי בתאריך האירוח שבוטל בגובה 50% מההזמנה או לילה אחד לבקתה, הנמוך מבינהם..
אופן הביטול : מובהר בזאת כי הודעת ביטול תקפה הינה הודעה שניתנה בכתב בלבד, והודעת ביטול בעל פה לא תיחשב. את הודעת הביטול ניתן להעביר באמצעות פקס,
לפקס שמספרו 153-4-6732430 או באמצעות אי מייל לכתובת דוא"ל info@nog.co.il
"נגה אירוח כפרי" יאשר בחוזר את קבלת הודעת הביטול. במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ יחשב יום הביטול מיום העבודה הראשון שלאחריו.
ביטול בחריגה מהמועדים הקבועים בחוק : במקרה של ביטול אחרי יותר מ- 14 יום ממועד ביצוע ההזמנה ו/או פחות מ- 7 ימי עסקים למועד מימוש ההזמנה, יחולו הכללים הבאים:
פחות משבעה ימים ועד 24 שעות מראש יחוייב כאמור 50% מההזמנה או לילה אחד לבקתה, הנמוך מבינהם..
בביטול של 24 שעות ופחות קודם למימוש ההזמנה: יגבו דמי ביטול של 100% מערך ההזמנה.
10. "נגה אירוח כפרי" רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "נגה אירוח כפרי" בקשר לכך.
 
פרטים נוספים על אתר האירוח הכפרי ניתן למצוא באתר אינטרנט זה . ברצוננו להדגיש :
.1 המשתמש מצהיר, מאשר ומסכים כי המידע המוצג באתר ו/או כל חלק ממנו הינו רכושו הבלעדי של "נגה אירוח כפרי", וכי "נגה אירוח כפרי" שמורות כל זכויות היוצרים במידע ו/או כל חלק ממנו.
2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע לשימושו האישי בלבד. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לצלם, להדפיס, לשכפל, להפיץ, למכור, לשדר או לפרסם את המידע באתר, ו/או חלק ממנו ללא הסכמה מראש ובכתב של נגה אירוח כפרי, למעט לצורך שימוש אישי בלתי מסחרי במידע.
3. המשתמש מצהיר מאשר ומסכים כי הלוגו והסימנים המסחריים המוצגים באתר שייכים "נגה אירוח כפרי". כל הזכויות באתר ללא יוצא מן הכלל, שמורות באופן בלעדי ל"נגה אירוח כפרי".
4. המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר האינטרנט עלול להיות כרוך בסיכונים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שיעשה באתר ו/או במידע. המידע הינו לשימושו האישי של המשתמש בלבד והשימוש בו, לרבות כל הסתמכות עליו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
5. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שהתמונות המוצגות באתר הינן לצורך המחשה בלבד, וכי ייתכנו שינויים בין התמונות לבין מראה אתר האירוח במציאות.
6. המידע מוצג באתר כפי שהוא ("as is"). "נגה אירוח כפרי" אינה אחראית להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינה אחראית כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש לבדו ישא באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
7. "נגה אירוח כפרי" עושה הכל כדי שהמידע באתר יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו. המידע הינו חלקי וכללי בלבד. "נגה אירוח כפרי" לא תשא בכל אחריות לגבי טעות במידע המוצג באתר.
8. "נגה אירוח כפרי" לא תהיה אחראית בגין כל נזק, אי נוחות, הפסד, הוצאה או עוגמת נפש, העלולים להיגרם למשתמש או לרכושו או לכל צד שלישי, במישרין או בעקיפין, עקב הכניסה לאתר והשימוש בתכני האתר ו/או בקשר עם המידע, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מהמפורט להלן:
א. עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת.
ב. שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב של המשתמש, "נגה אירוח כפרי" או מכל סיבה אחרת.
ג. חשיפה וגילוי מידע על המשתמש לצד ג' כלשהו כתוצאה משימוש המשתמש באתר "נגה אירוח כפרי" ו/או מכניסתו אליו ו/או באמצעי אבטחת המידע של המשתמש.
9. "נגה אירוח כפרי" לא תשא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתה.
10. "נגה אירוח כפרי" לא תשא באחריות לשינויים שנעשו במידע לא על ידה.
11. "נגה אירוח כפרי" אינה אחראית לטעות שתעשה על ידי המשתמש בהקלדת פרטי ההזמנה, לרבות טעות בתאריך, גיל ו/או מספר המתארחים, מספר חדרים וכל שירות אחר המוזמן דרך האתר
12. לנוחיות המשתמש באתר "נגה אירוח כפרי", עשוי האתר להכיל מעת לעת קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. אירוח "נגה אירוח כפרי" אינה נושאת באחריות למידע המופיע באתרים המקושרים, לתוקפם וחוקיותם. "נגה אירוח כפרי" אינה אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או לרכושו, כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע ו/או התכנים המופיעים באתרים אליהם יגיע המשתמש באמצעות או דרך שימוש בקישורים הקיימים באתר "נגה אירוח כפרי"
13. "נגה אירוח כפרי" רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו והכל ללא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. המשתמש מצהיר כי לא תהא לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי "נגה אירוח כפרי" בקשר לכך.
 

תמונת היום

,תקנון וביטולים

צור קשרצור קשר

:שם
:טלפון
:Email

חדשות ועדכוניםחדשות ועדכונים

מדיניות מרכז נגה - חשוב!
חשוב ביותר !
 
הבריכה הינה בריכה טיפולית - ללוח שעות הבריכה לאורחים אנא הכנסו לכפתור הבריכה הטיפולית.
 
 
אין להביא חיות מחמד. 
טיול עששיות בפארק הירדן - חוויה משפחתית
טיול עששיות של ק"מ וחצי בסבך ובמים עד הקרסול בו נאזין לרחשי הלילה, נפעיל את כל חמשת החושים ונצפה בכוכבים.
לפרטים: ירון - 050-4000779 או ענת - 050-4040535
צלצלו אלינו
לפרטים וקשר צלצלו
054-4412244